Dijital Bilgi Derneği

GENEL KURUL DUYURUSU


Dijital Bilgi Derneği Genel Kurul ikinci toplantısı 19.06.2021 Salı günü saat 12:00’de Tiyatro Theatron - Bulvar Sahnesi, Osmanağa Mahallesi, Bulvar Çarşısı, No 64, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.


Genel kurul toplantısında buluşmak üzere, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Saygılarımızla,

Dijital Bilgi Derneği Yönetim Kurulu


GÜNDEM

 1. Açılış ve saygı duruşu,

 2. Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,

 3. Gündemin onaya sunulması ve kabulü,

 4. Dernek başkanının açılış konuşması,

 5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun, gelir-gider ve bilançosunun okunması,

 6. Genel Kurula sunulan raporlar üzerine görüşlerin alınması,

 7. Yönetim Kurulunun aklanması,

 8. Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının görüşülüp onaylanması,

 9. Yeni Yönetim, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

 10. Dilek ve temenniler, kapanış

Ne istiyoruz?

Dijital bilgi üretimine herkesin aktif katılabilmesini istiyoruz.

Bilgi teknolojileri, internet kullanıcısı herkesin dijital bilgi ve içerik üretimine katılmasına olanak veriyor. Dijital Bilgi Derneği, internet kullanıcılarının bu olanağı değerlendirmesi için çalışır. Bizce hiç kimse, internet yoluyla eriştiği bilgilerin pasif birer tüketicisi olarak kalmamalı. İnternet kullanıcılarının bilgi birikimlerini internette paylaşmasına, herkesin serbestçe erişeceği nitelikli içeriklerin çoğalmasına destek vermek istiyoruz. İnternet ortamındaki bu gönüllü paylaşımların bireysel ve toplumsal zenginliğe dönüşeceğine inanıyoruz. İnsanlığın ortak birikimi olan bilimsel, kültürel, teknolojik, sanatsal gelişmeleri dünyanın her köşesinde, orada yaşayan toplumların kendi anadiliyle ulaşılabilir kılmak için yardımlaşmayı destekliyoruz.

Neler Yapıyoruz?

Eğitim içerikleri ve bilgilerin açık lisanslı paylaşımı


Gönüllü dijital bilgi üretimine destek


Toplumun her kesiminde dijital becerileri arttırma


Nitelikli içeriğe erişmek ve üretimine katkı vermek herkes için mümkün olmalı.

Tüzüğümüz

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin adı Dijital Bilgi Derneği’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Derneğin Amaçları

Madde 2: Dernek aşağıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek amacı ile çalışmalarda bulunur ve insanları bir araya getirir:

 1. İnternette açık lisanslı eğitim içeriği ve bilgi paylaşımını geliştirmek ve zenginleştirmek;

 2. Toplum genelinde bilişim okuryazarlığını ve dijital becerileri artırmak için eğitimler ve seminerler düzenlemek, bu alanda içerik üretmek ve yayımlamak;

 3. İnternet kullanıcılarının internette gönüllü içerik üretimine aktif katılmasına destek olmak;i kültür, bilim, sanat varlıklarının dijital ortamlarda tanıtımı için içerik oluşturulmasını desteklemek.

İletişim

DİJİTAL BİLGİ DERNEĞİ

Osmanağa Mh. Söğütlüçeşme Cd. Bulvar Çarşı No: 127 Kadıköy, İstanbul

Derbis Kütük No:34-261-172

info@dijitalbilgi.org.tr / İletişim Formu